Waar is Piet?

Piet is, zoals je misschien weet, de mascotte van de Waddenpartij. Altijd aanwezig, op posters, in de krant en op het stembiljet. Piet is een scholekster en staat symbool voor alle vogels in het kwetsbare Waddengebied. Vogelaars noemen hem ook wel Bonte Piet, maar dat deed Piet toch wat aan "bonte hond" denken, dus bleef "Piet" over.

Onlangs is Piet op reis gegaan. Hij wilde weten hoe het wad, de kust en de kwelders erbij liggen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân en kwam onderweg allerlei markante plekken tegen. Op het kaartje ("Waar is Piet?") kun je zien waar, ongeveer.

De winnaar is geworden: R. Visser. Hij of zij heeft inmiddels via email bericht ontvangen.