Standpunten en verkiezingsprogramma.

(klik op de afbeeldingen om verder te lezen)

 

Gaswinning

12-08-2018

Het behoud van de Waddenzee. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Al helemaal niet wanneer er mogelijk gas gewonnen gaat worden ònder de Waddenzee omdat gaswinning "onvermijdelijk" is...

CO2-uitstoot

12-08-2018

Om het Waddengebied te beschermen is het noodzakelijk dat de CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperkt wordt.

Biodiversiteit

12-08-2018

Ondanks haar naam is de Waddenpartij nadrukkelijk geen één-onderwerppartij. Al staat het Waddengebied wel 'op één'. Iets dat niét vanzelfsprekend is in Noardeast-Fryslân helaas. Vandaar.

Toerisme

12-08-2018

Toerisme is een belangrijke economische factor in het Waddengebied.
Grootschalig toerisme past echter niet in dit gebied. Daarom is toerisme verspreid over de dorpen beter dan een megahotel op één plek.

Krimp in de dorpen wordt vooral veroorzaakt door wegtrekkende winkels en andere bedrijven en door de sluiting van scholen waardoor het gebied niet aantrekkelijk is voor jongeren om na studie - of andere opleiding - naar terug te keren.

De aantrekkelijkheid van de gemeente is niet alleen voorbehouden aan de Waddenzee. Historische kernen als die van Dokkum moeten behouden worden. Een autoluw of zelfs -vrij Dokkum is goed voor de aantrekkelijkheid van het centrum en voor de luchtkwaliteit.

Het percentage werkloosheid ligt in de gemeente hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit vereist een actief beleid om armoede te bestrijden maar ook het opsporen van verborgen armoede en het assisteren in het vinden van oplossingen voor iedereen.

Vrijwel elk dorp heeft een sport- of muziekvereniging. Het verenigingsleven is van belang voor het gemeenschapsgevoel van een dorp. Lokale activiteiten verdienen subsidie.