Krimp, werkloosheid en vrijwilligerswerk

Krimp in de dorpen wordt vooral veroorzaakt door wegtrekkende winkels en andere bedrijven en door de sluiting van scholen waardoor het gebied niet aantrekkelijk is voor jongeren om na studie - of andere opleiding - naar terug te keren.

De gemeente Noardeast-Fryslân moet aantrekkelijk worden voor kleinschalige bedrijvigheid met gunstige vestigingsmogelijkheden voor innovatieve bedrijven die duurzaamheid als speerpunt hebben. 

Vrijwilligerswerk is belangrijk in kleine gemeenschappen. Zorg dragen voor elkaar en sociale cohesie dragen bij aan een prettige woonomgeving.

Vrijwilligerswerk moet daarom gestimuleerd, gewaardeerd en beloond worden in de vorm van een vrijwilligersvergoeding die losstaat van een eventuele uitkering.