Armoedebestrijding

Het percentage werkloosheid ligt in de gemeente hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit vereist een actief beleid om armoede te bestrijden maar ook het opsporen van verborgen armoede en het assisteren in het vinden van oplossingen voor iedereen.