Verkiezingsvideo

Alle partijen mogen een video opnemen ter promotie van zichzelf. De Waddenpartij vindt vooral het Waddengebied belangrijk. Dit wordt de tekst, uitgesproken in de video:

"Hallo. Ik ben de Waddenzee. Ik ben zo'n achtduizend jaar oud en het gaat niet zo goed met me: ik verdrink.
Als er niets gebeurt, ben ik over dertig jaar verdwenen, kopje onder.

Ik ben de Waddenzee. Zo'n drieduizend jaar geleden zag ik ze komen; op hun terpen bouwden ze hun kerken en boerderijen en achter hun dijkjes en dijken lag 'hun' aangewonnen land.

Ik ben de Waddenzee. Vandaag ben ik een ecosysteem met twaalf miljoen trekvogels, elfduizend verschillende planten,achtduizend zeehonden èn achtduizend boeren.
En één miljoen toeristen.

Ik ben de Waddenzee. Ik verdrink omdat onder mij gasvelden liggen die leeggepompt moeten worden terwijl boven mij de zeespiegel stijgt vanwege het opwarmen van de  aarde.

Ik ben de Waddenzee. Twee jaar geleden was ik het Mooiste Natuurgebied, volgend  jaar ben ik tien jaar een Werelderfgoed...

Laat me niet verdrinken. Stem op mij.
Stem 21 november op de Waddenpartij." 


(foto: Nanette de Jong, Werelderfgoed Waddenzee)