Opgericht!

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen op 21 november, is de Waddenpartij afgelopen maandag officieel een vereniging geworden. Op het kantoor van notaris Slagman ondertekenden oprichters Mirjam Triller, Riegholt Hilbrands en Alex Hazelaar de statuten van de partij.

Het doel van de Waddenpartij is op te komen voor de duurzame belangen van het waddengebied. De natuurkwaliteit van het land aan de rand van het Wad moet verbeterd worden: de Waddenzee is geen volière.

Beleid waar de Waddenzee baat bij heeft, is goed beleid. Beleid dat het Wad schaadt, moet worden verbeterd. Zo is de partij fel tegen gaswinning bij Ternaard, dus onder en naast het Wad, wil ze een actief beleid om de CO2-uitstoot in de gemeente te verminderen, wil ze biodiversiteit stimuleren en juist Ternaard 'van het gas af' krijgen. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

Door op te komen voor Werelderfgoed Waddenzee is duidelijk dat aan de wadrand van Noardeast-Fryslân natuur en rust belangrijker zijn dan gas en -baten. De Waddenzee is geen wingewest.

De Waddenpartij is een sociale eco-partij. Actieve armoedebestrijding, waar nodig dorpen revitaliseren, energieneutraal bouwen, natuur-toerisme bevorderen, kleinschalige bedrijvigheid stimuleren, een samenhangend cultuurbeleid ontwikkelen, etc. zijn ook belangrijk voor de Waddenpartij.