Biodiversiteit

Ondanks haar naam is de Waddenpartij nadrukkelijk geen één-onderwerppartij. Al staat het Waddengebied wel 'op één'. Iets dat niét vanzelfsprekend is in Noardeast-Fryslân helaas. Vandaar.

"Met 'Waddengebied' wordt bedoeld het ecosysteem van de Waddenzee, de waddeneilanden en het kleigebied grenzend aan de Waddenzee, in Nederland,  Duitsland en Denemarken." Zeker weten.

Kleigebied naast 't Wad? Ja. Waar Natura2000 en UNESCO stoppen, stopt niét het broedgebied van de scholekster. Het Wad is geen volière. Dit unieke getijdengebied houdt niet op bij de zeedijk.

Een strook van 7 km aan de landkant van het Wad wordt beschermd natuurgebied met natuur-inclusieve landbouw en biodiversiteit omdat het grondwater hoger staat en de natuur zijn gang mag gaan.