Gaswinning locatie Ternaard

"Ja, als de boorlocatie in Ternaard wordt verplaatst, moet er opnieuw een vergunning worden aangevraagd," antwoordde wethouder Albert van der Ploeg (CDA) op een vraag van Cootje Klinkenberg (PvdA).

Het schijnt dat de NAM de wat ongelukkig gelegen boorlocatie, pal naast de voetbalvelden van V.V.Ternaard, wil verplaatsen.
"Zo'n boortoren één km verderop haalt de emotie uit de discussie."

"Maar in plaats van vergunningaanvraag hebben wij het omgevingsproces," glunderde Van der Ploeg. Ja! Waar blijft toch dat eindrapport 'Wel of geen Omgevingsproces Ternaard'?

"Dat laat nog even op zich wachten," reageerde burgemeester Marga Waanders,
"eerst moet de brief van minister Wiebes over de kleine gasvelden worden besproken in de Tweede Kamer."

Waarom daarop gewacht? In die brief helemaal niets over Ternaard. Sterker: gas
winnen in Ternaard, dus onder het Wad, mag van Wiebes. En het kan maar zo zijn
dat het ook mag van de Tweede Kamer.

Wachten. En dralen. Een meerderheid in de raad is tégen gaswinning in Ternaard.
Wil het college het raadsdebat over het 'Omgevingsproces Ternaard' over de ver-
kiezing heen tillen? Prima de luxe!
·

Niet dat gaswinning op de agenda stond, bovenstaande kwam voorbij tijdens punt
5: 'vragenmoment'. De eigenlijke vergadering van de raadscommissie Omkriten
moest nog beginnen.