Geregistreerd!

Eerst het goede nieuws. Jan Hania van het Centraal stembureau: "De Waddenpartij wordt geregistreerd." Hoera. Nog twee hobbels te gaan: de kandidatenlijst en de ondersteuningsverklaringen.

Dan het andere nieuws. Aansluitend aan de openbare bijeenkomst over biodiversiteit, straks om 14.00 uur in Eetcafé 't Hoekje in Ferwerd, Waddenpartij's eerste openbare bestúúrsvergadering.

Op de agenda staan o.a. Artikel 13, lid 6 over elektronisch stemmen en lid 7 over
elektronische deelname aan alle vergaderingen van de vereniging. Anders is het niet te doen.