CO2-uitstoot

Om het Waddengebied te beschermen is het noodzakelijk dat de CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperkt wordt.

Bijvoorbeeld door het:

a. stimuleren van milieuvriendelijk vervoer, zoals de fiets, door de fietsinfrastructuur tussen de dorpen in de gemeente te verbeteren;

b. terugdringen van intensieve veehouderij en het stimuleren van biodiversiteit in de landbouw;

c. stimuleren van het gebruik en de opslag van alternatieve energie.