De IJsherberg en hoe het ging...

Het Slotdebat op 19 nov en de Uitslagenavond op 21 nov zijn in De IJsherberg. In Theater en Vergadercentrum De IJsherberg. Niet te verwarren met Restaurant Steakhouse De IJsherberg vanaf € 18,95.

Of met Kerkelijk Centrum De Herberg, 's Zondags om 10.00 uur. En dat laatste zit Alle de Haan, voorzitter van 'nieuwkomer' de Eerste lokale Partij Noardeast-Fryslân, niet lekker.

Hij wil dat die keuze wordt heroverwogen, de vorige keer was hij immers niet uitgendigd. "Nou prima," stelt Jelle Boerema,voorzitter en VVD-wethouder in Kollumerland, "dan doen we dat. Wie?"

De rest blijkt geen moeite te hebben met De IJsherberg. "In ons land hebben we scheiding van kerk en staat," moppert De Haan en staat op, "onacceptabel, daarom
verlaat ik de vergadering."