Behoud identiteit van stad en dorpen

De aantrekkelijkheid van de gemeente is niet alleen voorbehouden aan de Waddenzee. Historische kernen als die van Dokkum moeten behouden worden. Een autoluw of zelfs -vrij Dokkum is goed voor de aantrekkelijkheid van het centrum en voor de luchtkwaliteit.

Noardeast-Fryslân kenmerkt zich door een groot oppervlakte met daarop een stad (Dokkum) en 51 dorpen. Dit beeld is karakteristiek voor de gemeente en dient behouden te worden. Grootschalige uitbreiding van de grotere dorpen en van Dokkum wordt niet gestimuleerd, de aandacht gaat uit naar het ontwikkelen en aantrekkelijk maken van de dorpen.

Leegstand van winkels en huizen levert een troosteloos beeld op. Zolang er in de gemeente meer dan 10% leegstand voorkomt, wordt er geen goedkeuring voor nieuwbouw verleend. Restauratie van historische panden wordt gestimuleerd.

Voor nieuwbouw worden alleen vergunningen afgegeven als er energie neutrale woning- of bedrijfshuisvesting wordt gerealiseerd.

(foto van Dokkum: fotograaf onbekend)