WAT WIJ WILLEN

Een aantal  standpunten:
 

Het behoud van de Waddenzee en meer...
Een strook van 7 km aan de landkant van

het Wad wordt beschermd natuurgebied

met natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit omdat het grondwater hoger

staat en de natuur zijn gang mag gaan.


Om het Waddengebied te beschermen

is het noodzakelijk dat de CO2-uitstoot

zoveel mogelijk beperkt wordt.


Het behoud van de Waddenzee. Dat lijkt

simpel, maar dat is het niet. Al helemaal

niet wanneer er mogelijk gas gewonnen

gaat worden ònder de Waddenzee omdat

gaswinning "onvermijdelijk" is...

Flauwekul! Gaswinning is een keuze. 

Van het gas àf, is onvermijdelijk. 


Toerisme is een belangrijke

economische factor in het Waddengebied.

Grootschalig toerisme past echter niet in

dit gebied. Daarom is toerisme verspreid

over de dorpen beter dan een megahotel

op één plek.

Jammer!

22-11-2018

Heel jammer, maar er zat slechts een halve zetel in. En je mag niet maar de helft van de vergaderingen bijwonen of maar een halve stem uitbrengen. Jammer dat we het geluid van biodiversiteit, de Waddenzee, CO2 niet kunnen laten horen in de gemeenteraad.

De Waddenpartij is misschien niet de partij met de populairste standpunten maar we zijn eigenzinnig en authentiek. En ontzettend betrokken bij onze omgeving. Echt betrokken. Kijk het debat terug, zie link.

Stemwijzer

27-10-2018

Wil je helemaal zeker weten dat de Waddenpartij jouw stem waard is? Vul dan de stemwijzer in en lees vooral de toelichtingen op de stellingen!